NĂM 2023: ĐẨY MẠNH CHỈNH TRANG, HIỆN ĐẠI HÓA ĐÔ THỊ - XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU - THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ

Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầng

Website huyện An Dương

Bản đồ Quy hoạch

Tỷ lệ: 1/5000
Thông tin
Diện tích :
Dân số :
Mật độ DS :

Quy hoạch - Xây dựng

Quy hoạch 1/500

Quy hoạch 1/2000

Công thương

16

Mạng lưới chợ

14

Đơn vị cung cấp điện

4

Cụm công nghiệp, khu công nghiệp

Giao thông vận tải

Xem quyết định
47,23 km

Đường huyện

158,32 km

Đường nội đồng

124,80 km

Đường xã

18

Cầu

2

Bến đò

Khoa học - Công nghệ

Năm 2022
  • Sáng kiến kinh nghiệm cấp Huyện: 131 sáng kiến
  • Sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố: 1 sáng kiến
  • Quy trình hệ thống: 256 quy trình
  • Quy trình giải quyết TTHC: 256 quy trình