NĂM 2023: ĐẨY MẠNH CHỈNH TRANG, HIỆN ĐẠI HÓA ĐÔ THỊ - XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU - THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ

Lĩnh vực Tư pháp

Website huyện An Dương

Hành chính tư pháp

Đăng ký khai sinh

Xem chi tiết
2023
 • Tổng số: 695 trẻ em
 • Trẻ em nam: 394 trẻ em
 • Trẻ em nữ: 301 trẻ em
2023
 • Đăng ký nhận cha, mẹ, con: 9
 • Đăng ký cải chính hộ tịch, thay đổi, bổ sung hộ tịch: 8
 • Quản lý nuôi con nuôi: 0

Đăng ký kết hôn

Xem chi tiết
2023
 • Tổng số: 282 cặp
 • Kết hôn lần đầu: 207 cặp
 • Kết hôn lần 2 trở lên: 75 cặp

Đăng ký khai tử

Xem chi tiết
2023
 • Tổng số: 295 trường hợp
 • Nam công dân: 165 trường hợp
 • Nữ công dân: 130 trường hợp

Chứng thực

2023
 • Chứng thực chữ ký: 20
 • Chứng thực bản sao: 716
 • Chứng thực chữ ký bản dịch: 0
 • Chứng thực hợp đồng: 2

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý và chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2022
 • Tổng số cuộc phổ biến giáo dục pháp luật: 145
 • Tổng số tuyên truyền viên pháp luật cấp xã: 182
 • Tổng số báo cáo viên pháp luật cấp huyện: 13
 • Tổng số tổ hòa giải: 136
 • Tổng số hòa giải viên: 772
 • Tổng số vụ hòa giải: 123
 • Hòa giải thành công: 113

Quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật và quản lý về xử lý vi phạm hành chính

2023

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Tổ chức bị xử phạt

Cá nhân bị xử phạt

Tổng số tiền phạt thu được

Tổng số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu

Số vụ bị xử phạt vi phạm hành chính

Số vụ chuyển truy cứu trách nhiệm hình sự

Số vụ áp dụng biện pháp khác