NĂM 2023: ĐẨY MẠNH CHỈNH TRANG, HIỆN ĐẠI HÓA ĐÔ THỊ - XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU - THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ

Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin

Website huyện An Dương

Văn hóa

Cuốn sách di sản văn hóa tiêu biểu

 • Di tích: 81 (Xem bản đồ chỉ đường)
 • Cấp quốc gia
  13
  Cấp thành phố
  36
  Đã kiểm kê
  32
  Chưa kiểm kê
  2
 • Bưu điện xã/thị trấn: 21 (Xem bản đồ chỉ đường)
 • Nhà văn hóa: 109
 • Cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet: 27
 • Cơ sở photocopy : 36
 • Danh mục nhà trọ: 127
 • Cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, khách sạn: 96 (Xem bản đồ chỉ đường)
 • Cơ sở kinh doanh Karaoke: 32 (Xem bản đồ chỉ đường)
 • Nhà hàng, cơ sở ăn uống: 11 (Xem bản đồ chỉ đường)

Thể dục - Thể thao

Xem chi tiết
 • Tổng số cuộc thi: 5 cuộc thi
 • Tổng số vận động viên tham gia: 695 người
 • Giải thưởng cấp Thành phố: 9 giải thưởng
 • Giải thưởng cấp Huyện: 24 giải thưởng

Thư viện

2022

Viễn thông

0 điểm

Điểm cung cấp dịch vụ truy nhập internet công cộng

0 điểm

Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

0 điểm

Trạm BTS

0 hộ

Tổng số hộ có kết nối cáp quang

Công trình văn hóa

Xem chi tiết
4 công trình

Công trình cấp đô thị

13 công trình

Nhà văn hóa

2 công trình

Trung tâm văn hóa

Công trình thể dục thể thao

Xem chi tiết
1. Công trình cấp đô thị
4 chương trình

Số công trình cấp đô thị

2. Công trình cấp đơn vị
0 giải thưởng

Số sân vận động

0 giải thưởng

Số sân bóng đá

0 giải thưởng

Số sân quần vợt

0 giải thưởng

Số câu lạc bộ thẩm mỹ, thể hình

0 giải thưởng

Số bể bơi

0 giải thưởng

Số sân thể dục thể thao trường

Thông tin

Tổng số chương trình

Tổng số tin

Tổng số bài

Tổng số tin chỉ đạo, điều hành

Truyền thanh

Cấp huyện

Cấp xã/thị trấn

Tổng số cụm loa/số loa

Truyền thanh có dây

Truyền thanh không dây

Truyền thanh ứng dụng CNTT VT

Trang trí tuyên truyền

2023
42 dàn

Dàn Pano

945 pano

Pano lẻ, pano biển vẫy, pano hộp và pano treo cột điện

350 băng zôn

Băng zôn

35 bức

Bức trướng

2 phướn

Phướn

10.500

Cờ Tổ quốc, cờ hồng kỳ, đèn trang trí, cờ dây

Văn hóa - Văn nghệ

2023
1. Chương trình văn nghệ quần chúng
4 chương trình

Số chương trình nghệ thuật tổ chức

525 người

Số người tham gia

2. Giải thưởng
0 giải thưởng

Cấp huyện

0 giải thưởng

Cấp thành phố

3. Kết quả thực hiện
File đính kèm

Thiếu nhi

2023
3 lớp

Tổng số lớp năng khiếu

40 người

Tổng số em thiếu nhi tham gia

Thiết chế văn hóa

2023
1. Nhà thi đấu huyện
3 lớp

Quy mô

3 lớp

Diện tích xây dựng

40 người

Sức chứa khán đài

3 lớp

Số hội trường

40

Diện tích hội trường

3 phòng

Số phòng làm việc

60

Diện tích phòng làm việc

2. Sân vận động trung tâm huyện
3 lớp

Tổng diện tích

3. Nhà văn hóa trung tâm huyện
3 tầng

Quy mô

3 lớp

Diện tích

3 lớp

Phòng chức năng