NĂM 2023: ĐẨY MẠNH CHỈNH TRANG, HIỆN ĐẠI HÓA ĐÔ THỊ - XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU - THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ

Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Website huyện An Dương

Bản đồ nông nghiệp

Xem chi tiết

Trồng trọt và bảo vệ thực vật

1. Diện tích gieo trồng cây hàng năm
Năm 2022
Xem chi tiết
 • Diện tích vụ đông xuân: 3.372,41 ha
 • Diện tích vụ mùa: 2.466 ha
2. Diện tích gieo trồng cây lâu năm
Năm 2022
Xem chi tiết
3. Thông tin vùng trồng
Xem chi tiết
 • Tổng số vùng trồng: 10 vùng
 • Tổng diện tích: 66,78 ha
4. Cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật
Xem chi tiết
 • Cơ sở đang hoạt động: 49 cơ sở
 • Cơ sở ngừng hoạt động: 2 cơ sở

Chăn nuôi, thú y và thủy sản

1. Gia súc, gia cầm
Năm 2022
Xem chi tiết
Alternate Text 374 con

Trâu

Alternate Text 442 con

Alternate Text 14.785 con

Lợn

Alternate Text 692.470 con

Alternate Text 17.100 con

Ngan

Alternate Text 104.700 con

Vịt

2. Diện tích, sản lượng nuôi trồng thủy sản
Năm 2022
296,35

Diện tích nuôi trồng không sử dụng lồng, bè, bề bồn (ha)

4,61

Năng suất (tấn/ha)

1.312

Sản lượng (tấn)

Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới

1. Nông thôn mới
Xem chi tiết
(tại Quyết định số 811/QĐ-TTg ngày 12/7/2022)
15/15 xã

Xã đạt nông thôn mới

8/15 xã

Xã đạt nông thôn mới nâng cao

4/15 xã

Xã đạt nôn thôn mới kiểu mẫu

Thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai

1. Thủy lợi
Năm 2022
Thủy văn, sông ngòi
Hệ thống cống điều tiết
0

Tổng số sông ngòi

0

Tổng chiều dài

0

Cống dưới đê

Trạm bơm tưới tiêu
0

Trạm bơm công suất trên 500m3/h

0

Trạm bơm công suất dưới 500m3/h

Hệ thống kênh
0

Tuyến kênh trục chính, kênh cấp 1

0

Chiều dài kênh cấp 1

0

Công trình trên kênh cấp 1

0

Tuyến kênh cấp 2, cấp 3, cấp 4

0

Chiều dài kênh cấp 2, cấp 3, cấp 4

2. Đê điều
Năm 2022
0

Xã, thị trấn có đê quốc gia đi qua (đê cấp II, cấp III)

0

Chiều dài đê quốc gia

0

Đê bao

Xem báo cáo

Các tuyến đê

0

Kè hộ bờ

0

Cống qua đê

0

Trạm bơm điện

0

Kênh mương các loại

3. Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Năm 2022
 • Báo cáo: Xem báo cáo
 • Kế hoạch: Xem kế hoạch
 • Chỉ thị: Xem chỉ thị
 • Phương án: Xem phương án
 • Quy chế: Xem quy chế
 • Quyết định: Xem quyết định
 • Thông báo: Xem thông báo

Kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác xã nông nghiệp gắn với làng nghề, ngành nghề nông thôn

1. Kinh tế trang trại
Năm 2022
0

Tổng số trang trại

0

Tổng diện tích đất trang trại

0

Giá trị vốn đầu tư và vốn sản xuất kinh doanh bình quân một trang trại

0

Tổng số lao động thường xuyên của trang trại

0

Số trang trại có báo cáo về giá trị sản xuất

0

Tổng số giá trị sản xuất của các trang trại

2. Hợp tác xã nông nghiệp
Năm 2022
0

Số hợp tác xã đang hoạt động

0

Số hợp tác xã tạm dừng

0

Số hợp tác xã giải thể

3. Làng nghề truyền thống
Năm 2022
0

Tổng số hộ trên địa bàn xã/thôn

0

Tổng số cơ sở SXKD làm nghề trong làng nghề

0

Tổng số lao động làm nghề trong làng nghề

0

Ước tính tổng doanh thu

Danh mục sản phẩm OCOP

STT HTX/Doanh nghiệp/Cơ sở sản xuất Số điện thoại Sản phẩm Kết quả phân hạng sao
{{tendonvi}}
Xem